Samsung J2 Prime G532G FRP by hand!

Chỉ cần sử dụng Tallback - cài đặt chuyển văn bản thành giọng nói -
back về khi nào vô được setting vào ứng dụng tìm google search -
vô cài đặt thông báo - bật thẻ google search xuất hiện thì các bạn biết làm gì rồi!

0 comments: