LG K10 K410A không hard reset được khi dính mật khẩu google (không phải FRP) - YX Studio

New Idea Game

Thursday, January 11, 2018

LG K10 K410A không hard reset được khi dính mật khẩu google (không phải FRP)


Tình hình là hôm nay nhận được cây LG K10 K410A bấm tay vol - + power không vào được hard reset.
Vào download mode bằng cách giữ vol - + sau đó đút vào box octopus chọn Reset screen lock là xong nhé. quên, chọn reset screen lock trước sau đó mới đút vào :D

No comments:

Post a Comment