LG K10 K410A không hard reset được khi dính mật khẩu google (không phải FRP)


Tình hình là hôm nay nhận được cây LG K10 K410A bấm tay vol - + power không vào được hard reset.
Vào download mode bằng cách giữ vol - + sau đó đút vào box octopus chọn Reset screen lock là xong nhé. quên, chọn reset screen lock trước sau đó mới đút vào :D

0 comments: