LG G4 H810 dính 9008 sau khi flash done! - YX Studio

New Idea Game

Sunday, January 14, 2018

LG G4 H810 dính 9008 sau khi flash done!

Mình nhận của khách con LG G4 H810 (xem theo tem phía sau lưng) bị vô cài đặt là dừng lại. Mình xem sau lưng và tải file .oct của Octoplus LGH_810_00_V100_ATT_SEP_10.oct trên support 4.5gb, sau khi mình vô download mode của em LG G4 này và flash em ý OK box báo ok hết LG G4 tự tắt và dính luôn 9008, google thì chưa ra, anh em nào có kinh nghiệm xin cho mình xin! Cám ơn.


No comments:

Post a Comment