FRP Google account J7Pro J730G/DS 2018 update - YX Studio

New Idea Game

Thursday, January 11, 2018

FRP Google account J7Pro J730G/DS 2018 update


Với cách làm củ năm 2017 giờ một số máy đã được cập nhật lên phiên bản mới nên không dùng được nữa sau đây mình ghi nhớ lại các mã file để các bạn có thể để tham khảo làm:
Cách làm thì như j730g 2017 là up file combine sau đó bật usb debug sau đó up tiếp stock 4 file nhưng không chọn CP và file CSC là HOME.

Còn với phiên bản mới thì:
Dùng file combination: J730GDXU2AQJ3

Dùng file stock: J730GUBU2AQI3

OK giúp các bạn đỡ mất thời gian tìm.

No comments:

Post a Comment